martes, 10 de junio de 2014

Formació i origen dels aiguamolls

Tipus d'aiguamolls

Manglars

Els manglars són el tipus d'aiguamolls considerats com a pantans d'aigua salada.
Són extensions de maresmes, pantans, o aigües de règim natural o artificial, permanents o temporals, estancades.
 Promouen la biodiversitat ja que les seves arrels submergides proveeixen habitacle i refugi per a una rica fauna de peixos, mamífers i invertebrats.

Llacustres

Aiguamolls associats a llacs o llacunes d’aigua dolça. Poden ser permanents o estacionals.

Conservació dels Aiguamolls
 La conservació dels aiguamolls es basa fundant-se en el principi de mantenir les àrees que per la seva singularitat ecològica mereixen l'interès de la comunitat internacional.

Fonts d'informació:  Alianza sistema 
                               Medi sedimentari lacustre 
Manglar
Font d'on s'ha extret la imatge: WikipediaLlacustre

Font d'on s'ha tret la imatge: Shores of the lake  

No hay comentarios:

Publicar un comentario